Aktuality

Olomoucký kraj ve spolupráci s CUOK, realizoval projekt IKAP OK „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“

Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, realizoval projekt Implementace Krajského akčního plánu /IKAP/ „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“.

Po jakých profesích bude největší poptávka v roce 2030?

Graf zobrazuje pořadí hlavních skupin profesí podle počtu poptávaných pracovníků v období 2020-2030.

V rámci modernizace odborného vzdělávání v Olomouckém kraji vznikly Centra kolegiální podpory (CKP) a Krajské metodické kabinety/KMK/.

V Olomouckém kraji počínaje lednem 2018 působí takzvaná Centra kolegiální podpory a Krajské metodické kabinety. „Každé jednotlivé centrum, kterých je čtrnáct, plní úlohu garanta pro zlepšení kvality v oblasti polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti, ICT vzdělávání,

Definování, formulování a používání výsledků učení - příručka CEDEFOP

Evropská příručka Cedefopu o definování, formulování a používání výsledků učení se věnuje třem hlavním cílům. Zaprvé ukazuje přidanou hodnotu užívání výsledků učení, která napomáhá vzdělávacím politikám i praxi.

Jak zpřístupnit absolventům dodatky k osvědčení? Elektronicky

Europass – dodatky k osvědčení, které si zástupci středních škol stáhli z databáze dodatků pro aktuální školní rok, mohou dát svým absolventům k dispozici ve formátu pdf, jak jej generuje databáze.

Po 60 letech se blíží návrat mistrovské zkoušky

Ministerstvo školství navrhlo podobu mistrovské zkoušky, jejíž zavedení dlouhodobě požadují zaměstnavatelé. Měli by se k ní hlásit řemeslníci nejméně po pěti letech praxe. Vedle zručnosti by měla ověřovat i ekonomické znalosti.

Technické vzdělávání má dobrou pověst, ale postrádá pilíře, které by mohly pomoci reálný zájem zvýšit.

Agentura Ipsos loni v prosinci na konferenci, kterou byl oficiálně zakončen Rok průmyslu a technického vzdělávání, zveřejnila výsledky svého celoročního průzkumu technického vzdělávání v České republice.

CUOK poskytuje komplexní zajištění rekvalifikací

CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ?
PRACUJETE V OBORU, KTERÝ JSTE NEVYSTUDOVALI?
MÁTE DOVEDNOSTI, ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI, KTERÉ CHCETE V ZAMĚSTNÁNÍ UPLATNIT, ALE NEMŮŽETE JE PROKÁZAT?

Centrum kariérového poradenství pro Olomoucký kraj zahájilo činnost

NEDOKONČILI JSTE UČILIŠTĚ NEBO STŘEDNÍ ŠKOLU?
CHYBÍ VÁM STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ?

POTŘEBUJETE SI DOPLNIT KVALIFIKACI?