O nás: Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK)

Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (ve zkratce CUOK) bylo založeno v březnu roku 2008 jako sdružení právnických osob – středních odborných škol z regionů Jeseník, Šumperk, Přerov, Olomouc, Prostějov a bylo zřízeno s podporou Olomouckého kraje a Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV nyní NPI) Praha. Sdružení je nestátní institucí pro vzdělávací, metodickou, evaluační, koordinační, poradenskou a informační činnost v oblasti středního vzdělávání s působností v Olomouckém kraji.

onas-1
onas-2

Základním posláním CUOK je nabídnout příležitosti pro získání znalostí a dovedností občanům, uznávat jejich dosažené kvalifikace, realizovat rekvalifikace a podpořit rozvoj jejich uplatnitelnosti na trhu práce v ČR i EU.

jsme-tu-pro-vas

Jsme tu pro vás

 • Jste mladí lidé, kteří předčasně opustili počáteční vzdělávání?
 • Jste dospělí a chcete změnit či zvýšit svou kvalifikaci?
 • Jste nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání nebo máte nízkou kvalifikaci?
 • Jste zdravotně či sociálně znevýhodněni?
 • Jste dlouhodobě nezaměstnaní?
co-nabizime

Co nabízíme

Poradenství pro zájemce o rekvalifikace, získání nové kvalifikace či uznání dosažené kvalifikace:

 • Informace o možnostech zvýšení nebo získání nové odborné kvalifikace
 • Informace o uznávání  kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb. (profesní kvalifikace)
 • Zařazení zájemců do kurzů dalšího vzdělávání (rekvalifikačních kurzů) v „Místních  centrech uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje“ v regionech Jeseník, Šumperk, Olomouc, Prostějov a Přerov
karierove-centrum

V kariérovém poradenském centru Vám pomůžeme

 • Otevřít dveře k informacím, vzdělávání, práci
 • Rozpoznat svůj potenciál a rezervy
 • Ujasnit si plány a priority
 • Posílit sebedůvěru, odstranit vnitřní bariéry

Provoz poradny kariérového centra


(termín schůzky s kariérovým poradcem je třeba předem dohodnout telefonicky/mailem)

Kontakty

kontaktní osoba: PaedDr. Jiří Polášek
e-mail: jiri.polasek@cuok.cz
telefon: +420 585 724 300 ; +420 602 756 746
adresa: Olomouc, Rooseveltova 79