V rámci modernizace odborného vzdělávání v Olomouckém kraji vznikly Centra kolegiální podpory (CKP) a Krajské metodické kabinety/KMK/.

V Olomouckém kraji počínaje lednem 2018 působí takzvaná Centra kolegiální podpory a Krajské metodické kabinety. „Každé jednotlivé centrum, kterých je čtrnáct, plní úlohu garanta pro zlepšení kvality v oblasti polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti, ICT vzdělávání, podpoře žáků se zdravotním postižením a nadaných žáků, a to i pro další školy v celém kraji. Olomoucký kraj tak systémově řeší požadavky na modernizaci přístupů ke vzdělávání s podporou partnerů ze středních škol zařazených do programu projektu „Implementace krajského akčního plánování“ IKAP. Tato centra budou nositeli nových přístupů a možností rozvoje odborného vzdělávání. V současné době je do projektu zapojeno 88 středních a základních škol a aktivně pracuje na 500 pedagogů a 18 odborníků z firemní praxe. /více o projektu na www.ikap.cz/.