Technické vzdělávání má dobrou pověst, ale postrádá pilíře, které by mohly pomoci reálný zájem zvýšit.

Ipsos zveřejnil výsledky průzkumu technického vzdělávání ČR v roce 2015.

Ipsos zveřejnil výsledky průzkumu technického vzdělávání ČR

Téma: Profil odborný 6. 1. 2016;    Technický týdeník strana 21;    Téma čísla - Odborné technické školství

Agentura Ipsos loni v prosinci na konferenci, kterou byl oficiálně zakončen Rok průmyslu a technického vzdělávání, zveřejnila výsledky svého celoročního průzkumu technického vzdělávání v České republice. Rodiče školních dětí (dotazováno bylo 548 rodičů dětí od 10 do 15 let a 461 rodičů dětí od 16 do 18 let) podle něj očekávají, že se průmyslu bude dařit lépe, nemají však o něm dostatek informací, které by potomkům předávali. Zájem o technické vzdělání v dětech podle názoru rodičů nedokáže budovat ani školský systém a chybí podle nich také propojení škol s firmami i technicky zaměřené kroužky.

MATURITA JE ZÁKLAD

Představu o tom, na jakou školu poslat své dítě ze základní školy, má podle průzkumu 60 % rodičů - přednost však dávají gymnáziím nebo středním odborným školám, na střední průmyslové školy pomýšlejí výrazně méně. Maturitu považuje za důležitou téměř 90 % rodičů, vystudovanou vysokou školu jen 58 % rodičů. Nedostatečná je podle rodičů nabídka kroužků s technickým zaměřením - jejich nedostatek na základních i středních školách pociťuje asi 85 % rodičů.

„Z názorů rodičů vyplývá, že by zájem o technické obory měl být rozvíjen již na základních školách, což se zatím příliš neděje. Stává se, že se výhody technického vzdělávání k dětem často nedostanou, protože rodič je nedovede sám dobře představit,“ uvedl k výsledkům výzkumu Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace společnosti Ipsos.

Partnersky se k Roku průmyslu technického vzdělávání přihlásilo 150 významných subjektů včetně odvětvových svazů a asociací, firem, škol, státních organizací, jako jsou TA ČR, CzechInvest, NÚV, NIDV a také jednotlivé kraje. Celkem se v rámci tohoto projektu uskutečnilo 400 akcí.

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ

Technické vzdělávání má dobrou pověst, ale postrádá pilíře, které by mohly pomoci reálný zájem zvýšit.

1. Technické vzdělávání má mezi rodiči dobrou pověst. Pojí se s ním představy o moderních oborech a vyspělých technologiích. Avšak i přesto, že očekáváme, že se průmyslu bude dařit lépe, zájem o technické vzdělávání bude podle nás klesat.

2. Rodiče nemají o technickém vzdělávání dostatek informací a nedokážou si udělat jasnou představu o budoucím uplatnění absolventů s technickou školou. K dětem se tak často výhody technického vzdělávání nedostanou, pokud jim je sám rodič nedokáže představit.

3. Současné školství podle rodičů nedokáže budovat v dětech zájem o technické vzdělání, který je potřeba vytvářet již od základní školy. Chybí nám aktivity, které by na školách dokázaly děti seznámit s technickými obory a rozvíjet jejich nadání. Chybí nám propojení ve spolupráci firem a škol, exkurze do průmyslových podniků a zájem o technicky zaměřené kroužky.

Co může pomoci zájem o technické obory zvýšit?

1. Pracovat na rozpoznání a rozvíjení technického zájmu a talentu u dětí již od základní školy.

2. Zatraktivnit výuku matematiky, fyziky a chemie, včetně exkurzí (science centra, exkurze do továren, do škol).

3. Pořádání dílen (praktických hodin) na ZŠ ve spolupráci s odbornými školami tak, aby děti zaujaly (zapojení moderní techniky).

4. Jasná a srozumitelná komunikace -představení konkrétních pozic, zapojení reálných osob do propagace a reference absolventů i zaměstnavatelů.

A co může pomoci propagaci jednotlivých technických škol? Střední i vysoké školy by měly více komunikovat směrem k žákům a rodičům, nabourat stereotypní představy a ukázat aktivitu:

* Osobní kontakt a zkušenosti jsou nenahraditelné - zacilte na třídní schůzky, zpřístupněte exkurze, navštěvujte děti ve škole.

* Praxe a spolupráce s úspěšnými firmami rodiče zaujme - vyplatí se uvádět jména firem a reference.

* Kvalitní webové stránky jsou základ -je vhodné je ozvláštnit např. propagačním videem ukazujícím zájem o nové studenty.

* Dokažte, že technické obory nejsou jen pro kluky - představte jim i vaše studentky a absolventky.