Aktuality

Olomoucký kraj ve spolupráci s CUOK, realizoval projekt IKAP OK „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“

Olomoucký kraj ve spolupráci s generálním partnerem Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, realizoval projekt Implementace Krajského akčního plánu /IKAP/ „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“.

Po jakých profesích bude největší poptávka v roce 2030?

Graf zobrazuje pořadí hlavních skupin profesí podle počtu poptávaných pracovníků v období 2020-2030.

V rámci modernizace odborného vzdělávání v Olomouckém kraji vznikly Centra kolegiální podpory (CKP) a Krajské metodické kabinety/KMK/.

V Olomouckém kraji počínaje lednem 2018 působí takzvaná Centra kolegiální podpory a Krajské metodické kabinety. „Každé jednotlivé centrum, kterých je čtrnáct, plní úlohu garanta pro zlepšení kvality v oblasti polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti, ICT vzdělávání,

Nadcházející události

31. 3. 2023
09:00 - 17:00

Velikonoční jarmark - Střední škola řemesel Šumperk

Nádvoří zámku Bulharská 8, Šumperk
19. 4. 2023 08:00
20. 4. 2023 17:00

Kovářská soutěž - Střední škola gastronomie, farmářství a služeb, Jeseník

Soutěž
Střední škola gastronomie, farmářství a služeb, U Jatek 916/8, Jeseník