Aktuality

CUOK poskytuje komplexní zajištění stáže středoškolských pedagogů v ČR přes program Erasmus+

Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje poskytuje komplexní zajištění pobytu i jeho odborné náplně jednotlivcům i skupinám stážistů - pedagogů ze zemí EU v ČR přes Klíčovou akci 1 programu Erasmus+.

Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně

Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ

Nový newsletter Metodického portálu RVP.CZ
číslo 1, prosinec–leden/2016
Zapište si do kalendáře termíny online setkání

Zkratka EQF bude uvedena na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu

Podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání se od 1. 10. 2017 objeví údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací pod zkratkou EQF na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu.

Vzrostl počet on-line vyplněných životopisů Europassu

Obliba jednotného formátu životopisu, který se z iniciativy EU začal před deseti lety používat pod názvem Europass-životopis, roste.

Vydávání EUROPASS-dodatků k osvědčení je pro střední školy jednodušší!!!

V březnu 2015 spustilo Národní centrum Europass na adrese http://edo.europass.cz/ novou databázi dodatků k osvědčení, která školám výrazně zjednodušuje proces vydávání dodatků pro své absolventy.

Co je Europass?

Europass je první evropský soubor dokumentů dokládající  úroveň vzdělání držitele, odbornou kvalifikaci, osobní  kompetence, pracovní zkušenosti a jazykové dovednosti.