Kontakty

o-nas

Informace o sdružení

Název sdružení: Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (ve zkratce CUOK)
Adresa: 779 00 Olomouc, Rooseveltova 79
Registrační číslo: Spisová značka: L 12198 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob vzniklé podle  § 20 f a násl. občan. zákoníku

IČ: 75154803
DIČ: CZ75154803
Bankovní spojení: 1818551399/0800 Česká spořitelna
Plátci DPH: nejsme plátci

ID schránky: 74ibngn
Telefon: +420 585 724 300, +420 602 756 746

E-mail: cuok@cuok.cz
Web: www.cuok.cz

Předseda sdružení:
Ing. Aleš Jurečka,
mob.:
+420 724 345 169
e-mail:
jureckaa@ssprool.cz

Ředitel sdružení:
PaedDr. Jiří Polášek
mob.:  
+420 602 756 746
e-mail:
jiri.polasek@cuok.cz

Projektová manažerka a asistentka:
Mgr. Tatjana Klimková
mob.:
+420 608 070 296
e-mail:
tatjana.klimkova@cuok.cz

Místní centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje - členové sdružení

Název školy: Střední průmyslová škola Jeseník;
Adresa: 790 01 Jeseník, Dukelská 1240
Statutární zástupce: Mgr. Bc. Bc. Jiří Viterna, MBA, MSc., ředitel
Kontakt: viterna@soje.cz, +420 732 832 301; +420 584 412 032
Web: www.soje.cz

Název školy: Střední škola logistiky a chemie, U Hradiska 29;
Adresa: 779 00 Olomouc, U Hradiska 29
Statutární zástupce: Mgr. Michal Coufal, ředitel
Kontakt: info@sslch.cz, +420 585 556 111
Web: www.sslch.cz

Název školy: Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49;
Adresa: 772 11  Olomouc, tř. 17. listopadu 49
Statutární zástupce: Mgr. Karel Neumann, ředitel
Kontakt: neumann.karel@spssol.cz, +420 585 549 111 ; +420 739 432 481
Web: www.spssol.cz


Název školy: Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79;
Adresa: 779 00 Olomouc, Rooseveltova 472/79
Statutární zástupce: Ing. Aleš Jurečka, ředitel a předseda představenstva CUOK
Kontakt: ajurecka@ssprool.cz, + 420 585 724 209 ; + 420 724 345 169
Web: www.ssprool.cz

Název školy: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Uničov;
Adresa: 783 91 Uničov, Školní 164
Statutární zástupce: Ing. Pavel Nováček, Ph.D., ředitel a člen představenstva sdružení CUOK
Kontakt: novacek@unicprum.cz, + 420 585 051 630 ; +420 728 347 029
Web: www.unicprum.cz

Název školy: ART ECON - Střední škola, s.r.o.;
Adresa: 796 01 Prostějov, Husovo nám. 2061/91
Statutární zástupce: Ing. Renata Kubová, ředitelka
Kontakt: kubova.r@artecon.cz, +420 582 777 223 ; +420 775 707 374
Web: www.artecon.cz

Název školy: Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8;
Adresa: 750 02 Přerov, Kouřílkova 8
Statutární zástupce: Mgr. František Šober, ředitel
Kontakt: sober@kourilkova8.cz, + 420 581 203 295 ; + 420 603 209 008
Web: www.kourilkova8.cz

Název školy: Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba
Adresa: 753 01 Hranice, Jaselská 832
Statutární zástupce: Mgr. Petr Flajšar, ředitel
Kontakt: skola@ssos.cz, +420 603 873 395
Web: www.ssos.cz

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk
Adresa: 787 29 Šumperk, Gen. Krátkého 1
Statutární zástupce: Mgr. Onřej Šanovec, ředitel
Kontakt: sanovec@vsps-su.cz, +420 583 326 226 ; +420 778 460 788
Web: www.vsps-su.cz


Název školy: Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh
Adresa: 789 01 Zábřeh, U Dráhy 6
Statutární zástupce: Ing. Pavel Trojan, ředitel
Kontakt: p.trojan@spsa-za.cz, +420 583 411 057 ; +420 603 264 939
Web: www.spsa-za.cz


Název školy: Střední průmyslová škola Hranice
Adresa: 753 01 Hranice I - Město, Studentská 1384
Statutární zástupce: Ing. Ivan Doležel, ředitel, člen představenstva CUOK
Kontakt: dolezeli@sps.hranet.cz , +420 581 671 412 ; +420 721 308 498
Web: www.spshranice.cz

Název školy: Střední odborná škola, Litovel
Adresa: 784 01 Litovel, Komenského 677
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Skácel, ředitel
Kontakt: skacel@soslitovel.cz , +420 588 884 321 ; +420 605 837 757
Web: www.soslitovel.cz


Název školy: Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
Adresa: 783 49 Lutín, Jana Sigmunda 242
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Michalík, ředitel
Kontakt: reditel@sigmundovaskola.cz, +420 585 757 731 ; +420 777 239 744
Web: www.sigmundovaskola.cz


Název školy: Střední škola technická, Mohelnice
Adresa: 789 85 Mohelnice, 1. máje 2
Statutární zástupce: PhDr. Jiří Ženožička, ředitel, člen dozorčí rady CUOK

Kontakt: zenozicka.jiri@sstmoh.cz, +420 583 401 960 ; +420 723 840 660
Web: www.sstzmoh.cz


Název školy: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc
Adresa: 779 00 Olomouc, Štursova 14
Statutární zástupce: PhDr. Ladislav Pochyla, ředitel
Kontakt: pochyla@stursovka.cz, +420 585 200 212
Web: www.stursovka.cz

Název školy: Střední průmyslová škola Přerov
Adresa: 751 52 Přerov, Havlíčkova 2
Statutární zástupce: PhDr. Hana Vyhlídalová, ředitelka, členka dozorčí rady CUOK
Kontakt: hana.vyhlidalova@sps-prerov.cz, +420 581 334 011 ; +420 725 736 115
Web: www.sps-prerov.cz

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc
Adresa: 779 00 Olomouc, Božetěchova 3
Statutární zástupce: Ing. Josef Kolář, ředitel, člen představenstva CUOK
Kontakt: reditel@spseol.cz, +420 778 451 274
Web: www.spseol.cz

Název školy: Střední škola řemesel, Šumperk
Adresa: 787 01 Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30  
Statutární zástupce: Mgr. Irena Jonová, ředitelka
Kontakt: jonova@skolasumperk.cz, +420 732 887 193
Web: www.skolasumperk.cz

Název školy: Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov
Adresa: 796 01 Prostějov, nám. Spojenců 17
Statutární zástupce: Ing. Radomil Poles, ředitel
Kontakt: r.poles@svehlova.cz, +420 582 345 624 ; +420 603 892 251
Web: www.svehlova.cz


Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc
Adresa: 779 00 Olomouc, Kosinova 4  
Statutární zástupce: Mgr. Marek Kryl, ředitel
Kontakt:m.kryl@kosinka.com, +420 585 220 663 ; +420 736 628 392
Web: www.kosinka.com

Název školy: Střední škola gastronomie, framářství a služeb, Jeseník
Adresa: 790 01 Jeseník, U Jatek 916/8   
Statutární zástupce: PhDr. Silvie Pernicová, ředitelka
Kontakt: pernicova@sosjesenik.cz, +420 734 470 747
Web: www.sosjesenik.cz/


Název školy: Střední odborná škola Prostějov
Adresa: 796 01 Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1
Statutární zástupce: Ing. Mária Zámostná, ředitelka, členka představenstva CUOK
Kontakt: reditel@sosprostejov.cz, +420 582 351 977 ; +420 775 034 668
Web: www.sosprostejov.cz

Název školy: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov
Adresa: 796 01 Prostějov, Lidická 1686/4
Statutární zástupce: Ing. Petr Čížek, ředitel, předseda dozorčí rady CUOK
Kontakt: red.spsasoupv@infos.cz, +420 604 241 595
Web: www.spsasoupv.cz

Název školy: Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh
Adresa: 789 01 Zábřeh, Sušilova 1912/40
Statutární zástupce: PhDr. Radomír Pavlík, ředitel
Kontakt: pavlik.zsaddzabreh@seznam.cz, +420 777 733 537
Web: www.zsadd-zabreh.cz

Název školy: Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - lázně
Adresa: 790 61 Lipová-lázně, Lipová - lázně 458
Statutární zástupce: PhDr. Libor Vrána, ředitel
Kontakt: reditel@oulipova.cz, +420 732 816 252
Web: www.oulipova.cz


Název školy: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov
Adresa: 750 02 Přerov, Šířava 670/7
Statutární zástupce: Ing. Martin Kovář, ředitel
Kontakt: kovar@sirava.cz, +420 702 002 862
Web: www.sirava.cz


Název školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informatiky Mohelnice
Adresa: 789 85 Mohelnice, Gen. Svobody 183/2
Statutární zástupce: Ing. Miloš Palla, ředitel
Kontakt: palla@spsemoh.cz, +420 603 954 000
Web: www.spsemoh.cz

Název školy: Střední škola polygrafická, Olomouc
Adresa: 779 00 Olomouc, Střední novosadská 87/53
Statutární zástupce: Mgr. et Mgr. Petr Skyva, ředitel
Kontakt: skyva@sspol.cz, reditel@sspol.cz, +420 585 759 040 ; +420 602 186 388
Web: www.polygraficka.cz