Po 60 letech se blíží návrat mistrovské zkoušky

Ministerstvo školství navrhlo podobu mistrovské zkoušky, jejíž zavedení dlouhodobě požadují zaměstnavatelé. Měli by se k ní hlásit řemeslníci nejméně po pěti letech praxe. Vedle zručnosti by měla ověřovat i ekonomické znalosti. 

Vyplývá to z návrhu novely zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který ministerstvo předložilo k připomínkám. 

Novela by měla platit od července příštího roku.

Mistrovská zkouška bude navázána na Národní soustavu kvalifikací. Lidé zde získávají doklady o dovednostech uplatnitelných na trhu práce, aniž by museli chodit do školy. Ve srovnání s běžnými profesními kvalifikacemi by měla být mistrovská zkouška komplexnější.

Návrh počítá s ověřováním kompetencí ve třech oblastech. Adepti budou navrhovat a vytvářet mistrovské dílo. Budou také prokazovat schopnost kompletního zpracování zakázky ve svém oboru, tedy zpracování plánu, rozpočtu nebo zadání práce. Budou muset mít rovněž znalosti potřebné k založení a vedení firmy včetně přehledu o účetnictví a daňových povinnostech. Nebude automatickou náhradou maturity

Zkoušet by měly autorizované právnické osoby. Zkušební komise by měla být minimálně tříčlenná. Měla by se skládat ze zástupce cechu nebo svazu příslušného oboru, zástupce školy vyučující příslušný obor a odborníka na ekonomiku nebo personalistiku.

Mistrovská zkouška sice nebude u některých učňovských oborů náhradou maturity, jak plánoval exministr školství Marcel Chládek (ČSSD), ale u příslušného oboru by školy měly mít možnost ji uznat jako profilovou část maturity. V tom případě by držitelům mistrovské zkoušky stačilo doplnit si společnou část maturitní zkoušky. Také by měla být uznávána jako splnění některých kvalifikačních požadavků podle živnostenského zákona.

Garance kvality. Cílem zavedení mistrovské zkoušky je zejména umožnit řemeslníkům získat celostátně uznávaný dokument, který ověří jejich nadstandardní dovednosti, uvedlo ministerstvo. Zákazníci si díky tomu budou moci vybrat odborníka, který je schopen garantovat kvalitu řemeslné práce.

Mistrovská zkouška je rovněž možností další profesní seberealizace, která nyní řemeslníkům chybí. V tom vidí ministerstvo jeden z možných důvodů nezájmu mladých lidí o řemesla. „Pokud například v gastronomii a hotelnictví probíhá hodnocení podle hvězd, pro řemeslníky ani podobná možnost není,” uvedlo ministerstvo v podkladech k návrhu.

Novela by měla začít platit od července příštího roku. Do roku 2020 až 2021 by mělo být zavádění mistrovské zkoušky podpořeno z evropských dotací, pak ministerstvo odhaduje náklady na její fungování na 1,5 miliónu korun ročně. V evropském projektu se budou vyhodnocovat poptávka po mistrovské zkoušce a další zkušenosti z praxe.