Centrum kariérového poradenství pro Olomoucký kraj zahájilo činnost

POTŘEBUJETE SI DOPLNIT KVALIFIKACI?

 • NEDOKONČILI JSTE UČILIŠTĚ NEBO STŘEDNÍ ŠKOLU?
 • CHYBÍ VÁM STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ?
 • POTŘEBUJETE SI DOPLNIT KVALIFIKACI?
 • DLOUHO SE VÁM NEDAŘÍ NAJÍT PRÁCI?

Na co se můžete zeptat kariérového poradce?

 • Vzdělávání dospělýchstudium při zaměstnání
  ověřování a uznávání kvalifikací
  návrat do vzdělávání
 • Pracovní možnosti
 • Jak se připravit na pracovní pohovor

Provoz poradny Centra kariérového poradenství pro Olomoucký kraj:

 • úterý 9:00 – 13:00 hod
 • čtvrtek 14:00 – 18:00 hod

Termín schůzky s kariérovým poradcem je třeba předem dohodnout telefonicky/mailem. Konzultace jsou bezplatné a anonymní.

Adresa:           Kariérové poradenské centrum, Olomouc, Rooseveltova 79

Mail:                karierove.poradenstvi.cuok@gmail.com

Telefon:           585 724 215, 608 070 296

Web:               www.cuok.cz

____________________________________________________________________________________________________________________________

Jaké jsou důvody pro rostoucí potřeby kariérového poradenství?

 • Nepředvídatelná dynamika trhu práce, jeho globalizace.
 • Vysoká míra nezaměstnanosti, prohlubování sociální nerovnosti.
 • Zvyšující se požadavky zaměstnavatelů (kvalifikační, kompetenční).
 • Nejistota jedné profesní kariéry (39 % absolventů SŠ pracuje v jiném oboru do 3 let od ukončení studia).
 • Vznikají nová povolání a nové typy práce (McAfee - predikce až 50 %).
 • Člověk si bude vytvářet pracovní pozici sám

Centrum uznávání a celoživotního vzdělávání v Olomouckém kraji je zapojeno do realizace mezinárodního projektu GOAL. (Dalšími partnery jsou: Belgie, Island, Nizozemsko, Turecko, Slovinsko, Litva.) Cílem projektu v ČR je vytvořit a zahájit činnost Kariérového poradenského centra.