Po jakých profesích bude největší poptávka v roce 2030?

Graf zobrazuje pořadí hlavních skupin profesí podle počtu poptávaných pracovníků v období 2020-2030.

Podle počtu poptávaných pracovníků bude v období 2020 až 2030 nejvyšší poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících z oblasti kancelářských činností (zejména v oblasti obchodu a správy) a dále po odbornících z oblasti vědy a techniky.

Na třetím místě je profese řidičů, která se jako jediná z nízko kvalifikovaných dostala mezi silně poptávané profese v příštích letech.

Mezi další často poptávané profese budou patřit řemeslní pracovníci ve stavebnictví, učitelé a lektoři, pracovníci osobní péče a osobních služeb.

Zdroj: Cedefop, Skills inteligence