CUOK poskytuje komplexní zajištění stáže středoškolských pedagogů v ČR přes program Erasmus+

CUOK poskytuje komplexní zajištění odborné stáže v České republice! 

Odborné stáže jednotlivců i skupin středoškolských pedagogů v České republice přes program Erasmus+!!!

Zvažujete spolupráci se zkušeným partnerem z České republiky?

Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje poskytuje komplexní zajištění pobytu i jeho odborné náplně jednotlivcům i skupinám stážistů - pedagogů ze zemí EU v ČR přes Klíčovou akci 1 programu Erasmus+.

CUOK Olomouc - jeho mezinárodní projektový tým, je zprostředkovatelem i hostujícím partnerem programu Erasmus+ /minulých LLP, Leonardo da Vinci/.

Obsahem pobytu jsou exkurze pedagogů do středních škol Olomouckého kraje, různá školení, job shadowing  /exkurze do podniků, institucí, pozorování práce/ v oblastech, jakými jsou: strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, polygrafie, aplikovaná chemie, zemědělství, metodologie vzdělávání nebo začleňování do trhu práce.

Způsobilé pro tento program jsou školy /instituce provádějící všeobecné, odborné nebo pedagogické vzdělávání pro školy poskytující střední a vyšší střední vzdělání/ anebo jakákoliv soukromá či veřejná vzdělávací instituce aktivní na trhu práce, věnující se vzdělávaní dospělých v zemích EU.

Poskytneme Vám důkladné asistenční služby, jakými jsou: administrace, umístění, exkurze, ubytování, kurzy češtiny, organizování kulturních a společenských programů a exkurze napříč Olomouckým krajem.

Jak získáte finance prostřednictvím programu Erasmus+:

  • V případě, že potřebujete finanční podporu na realizaci vašich záměrů, je nutné, abyste specifikovali své potřeby v projektu a ten předložili ke schválení vaší národní agentuře.
  • Prostřednictvím projektu mohou vaši zaměstnanci absolvovat mobilitu v ČR za účelem absolvování stáže, získání školícího kurzu, který se nejvíce hodí vnitřním potřebám vaší školy (instituci).
  • Finance z grantu projektu pokryjí náklady na všechny požadované aktivity včetně ubytování, jízdného, ​​osobních nákladů atd.
  • Zpracovaný projekt předkládáte vaší národní agentuře Erasmus+, která ho přezkoumá a pokud ho schválí, tak vaše organizace získá finanční grant na realizaci projektu. To znamená, že vy budete vysílající a pořádající organizace. Přijímající, partnerská nebo zprostředkovatelská organizace bude v tomto případě CUOK Olomouc.

Naše služby poskytujeme bezplatně, dokud není projekt schválen.

Po schválení projektu budete mít na vyžádání od nás k dispozici rozpočet, který pokryje všechny vaše výdaje, včetně administrativní podpory přijímající / partnerské organizace.

Pro další informace nás, prosím, kontaktujte.

Bude nám potěšením s Vámi spolupracovat.

PaedDr. Jiří Polášek, ředitel CUOK

www.cuok.cz