Co je Europass?

Co je Europass?

Europass je první evropský soubor dokumentů dokládající  úroveň vzdělání držitele, odbornou kvalifikaci, osobní  kompetence, pracovní zkušenosti a jazykové dovednosti. Europass usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v zemích EU, Evropského hospodářského prostoru a kandidátských zemích.

Jeho používání zlepšuje transparentnost kvalifikací a mobilitu studentů i pracovníků na evropském pracovním a vzdělávacím trhu. Europass není cestovní doklad!

Europass je tvořen pěti dokumenty:

  1. Europass – životopis
  2. Europass – jazykový pas
  3. Europass – mobilita
  4. Europass – dodatek k osvědčení
  5. Europass – dodatek k diplomu

Stěžejním dokumentem Europassu je životopis, který si každý uživatel vyplňuje sám, stejně jako jazykový pas, jenž dokládá úroveň jazykových znalostí na základě  sebehodnocení pomocí jazykových úrovní (A1-C2).

Nedílnou součástí Europassu je tzv. mobilita, do níž je zaznamenáno absolvování studijního pobytu na zahraniční  vysoké škole, školní praxe i stáže ve firmách nebo v neziskových organizacích. Zájemci mohou o tento doklad před odjezdem požádat Národní centrum Europass ČR, po návratu pak obdrží již kompletní dokument, jenž slouží jako doklad o pracovních a studijních zkušenostech, které zahraniční stáží získali.

Čtvrtou částí Europassu je dodatek k osvědčení, jehož smyslem je popsat kompetence nabyté během studia tak, aby si zaměstnavatel v zahraničí udělal obrázek o tom, co absolvent daného oboru z České republiky umí. Dodatek k osvědčení mohou ho získat nejen čerství absolventi, ale také lidé, kteří střední školu dokončili již dříve (až po absolventský ročník 1970).

Posledním dokumentem je dodatek k diplomu (tzv. diploma supplement), který získávají absolventi vysokých a vyšších odborných škol.

Kolik stojí Europass?

Pořízení všech částí Europassu je bezplatné a dobrovolné. Každý se může rozhodnout, které dokumenty Europassu si chce pořídit.

Proč si pořídit Europass ?

Europass má pomoci překonat obtíže spojené s mobilitou. Usnadnit lidem, kteří se stěhují za prací, studiem či z jiných důvodů (třeba i v rámci jedné země), rychleji se zabydlet v novém prostředí. Pomoci občanům najít si práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem nebo se přihlásit ke studiu podle jejich možností a potřeb.

Kde lze získat Europass?

Europass lze získat v Národním centru Europass ČR (NCE ČR).

Národní centrum Europass Česká republika je součástí evropské sítě národních center Europassu, která vznikla ve všech zemích EU  a Evropského hospodářského prostoru. NCE ČR je součást Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV),  koordinuje a zaštiťuje veškeré činnosti související s Europassem, poskytuje poradenství a konzultace českým i zahraničním zájemcům.

Formuláře jednotlivých částí Europassu a mnoho dalších informací je možné získat na stránkách www.europass.cz.

Národní centrum Europass ČR lze kontaktovat prostřednictvím emailu europass@nuv.cz nebo na telefonním čísle 274 022 305.

Postup střední  školy  při objednání  Europassu – dodatku k osvědčení

Absolventi škol mohou ke svému závěrečnému vysvědčení  získat dodatek k osvědčení v případě, že o něj škola požádá Národní centrum Europass ČR.  Školy mohou hromadně žádat o vydání dodatků k osvědčení od ledna do konce března příslušného školního roku prostřednictvím internetového registračního a objednávkového formuláře umístěného na http://edo.europass.cz/.

Postup:

- nová databáze poskytuje všem uživatelům i bez registrace možnost náhledu všech zpracovaných E-DO;

- pro plný přístup do databáze a objednání hlavičkového papíru se škola musí nejprve nově zaregistrovat (jako uživatelské jméno zadáte IČO školy, heslo si zvolíte sami);

- věnutje prosím pozornost zadání názvu a adresy školy, tyto údaje budou automaticky přepisovány na zadní stravu stáhnutých E-DO (nebudete je tedy muset vypisovat ručně na každém dodatku zvlášť);

- po zaregistrování a přihlášení do databáze mpžete objednat hlavičkový papír v sekci "Nastavení uživetele pro školní rok: 2014/2015, a to nejpozději do 31. 3. 2015. Až do tohoto data můžete svoji objednávku upravovat a měnit;

- pro vyzvednutí hlavičkových papírů si můžete zvlit RKC i ve městě, které se nenachází ve Vašem kraji;

- školy, které si neobjednávají hlavičkový papír, si E-DO stáhnou z databáze přímo se záhlavím, nemusí již tedy stanovat a tisknout hlavičkový papír zvlášť;

- pokud je škola zaregistrovaná a nenajde E-DO k požadovanému oboru nebo jeho příslušnou jazykovou verzi, může si o něj zažádat přímo v databáhi (pod seznamem oborů E-DO);

- databáze je rozšířena i o E-DO k další formě studia - zkrácenému studiu. Nyní naleznete v databázi E-DO vytvořené ke zkráceným studiím na základě žádosti z předchozích let. Pokud máte zájem o E-DO ke zkrácenému studiu a v databái jste ho nenašli, můžete si o něj přímo v databázi zažádat (pod seznamem oborů E-DO).

Přidáte se?

I vy se můžete připojit k síti středních škol České republiky, které již dokumenty Europassu svým absolventům poskytují, a tím přispět ke zvýšení kreditu své vzdělávací instituce.

Výdej hlavičkových tiskopisů školám bude tak jako v předchozích letech zprostředkovávat CUOK, Rooseveltova 79, Olomouc, termín upřesníme. Více informací na telefonním čísle +420 601 367 309.