Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně

Informace k uplatňování odpočtu od základu daně

Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona č. 586/1992 Sb. umožňuje úlevy při pořízení majetku zaměstnavatele pro účely odborného vzdělávání, ve výdajích vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání a valorizaci  motivačního příspěvku s platností k 1. 1. 2014 .

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, spočívá v zavedení nového odpočtu od základu daně z příjmu na podporu odborného vzdělávání. Odpočet na podporu odborného vzdělávání lze poprvé uplatnit za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2014.

Novela uvedeného zákona umožní zaměstnavatelům – poplatníkům:

  • Odpočet na podporu pořízení majetku zaměstnavatele pro účely odborného vzdělávání v rozsahu 50 a 110 % vstupní ceny majetku podle doby jeho využití žáky a studenty.
  • Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání činí součin 200, – Kč a počtu hodin praktického vyučování ve středních školách, odborné praxe ve vyšších odborných školách a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysokých škol, uskutečněných v konkrétním období na pracovišti zaměstnavatele – poplatníka.
  • Valorizaci limitovaného účelového motivačního příspěvku, který zahrnuje stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, jízdné a osobní ochranné pomůcky. Původní částka pro žáky středních škol se navýšila z 2.000 Kč na 5.000 Kč, u studentů vyšších odborných škol a vysokých škol z 5.000 Kč na 10.000 Kč.

K uvedené novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ve spolupráci s ostatními resorty MŠMT zpracovalo informativní materiál s názvem „Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“.

Uvedený informativní materiál byl poradou vedení MŠMT č. 16 ze dne 7. května 2014 pod č.j. 14 160/2014-1 vzat na vědomí a je uveden v  příloze (516,97 KB).