Vydávání EUROPASS-dodatků k osvědčení je pro střední školy jednodušší!!!

Nová databáze dodatků k osvědčení

V březnu 2015 spustilo Národní centrum Europass na adrese http://edo.europass.cz/ novou databázi dodatků k osvědčení, která školám výrazně zjednodušuje proces vydávání dodatků pro své absolventy. Databáze je také nově otevřená veřejnosti - bez registrace si tu může každý prohlédnout náhledy dodatků aktuálních oborů.

Po zaregistrování si může škola stáhnout dodatky, které jsou v databázi k dispozici  - tj. všechny dodatky, které se vztahují k oborům vzdělání aktuálně vyučovaným na českých středních školách a učilištích a kterých je v současnosti více než 800.

Školy mohou nyní dodatky dát k dispozici svým absolventům také elektronicky ve formátu pdf, např. umístit dodatky na webové stránky školy nebo je poslat e-mailem.

Dodatek k osvědčení je doklad vhodně doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání. Dodatek je prospěšný při hledání práce, brigády nebo studiu v zahraničí, protože na rozdíl od vysvědčení slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence, tedy co uchazeč umí a co se naučil během studia a jaké je jeho možné profesní uplatnění. Dodatky jsou k dispozici v databázi zdarma v českém a 3 dalších jazycích (angličtině, němčině, francouzštině). V současné době dodatek vydává více než polovina středních škol v České republice svým absolventům.

Více na www.europass.cz, v případě dotazů nám napište na europass@nuv.cz.

Co znamenají zkratky ISCED a EQF uvedené na dodatcích k osvědčení?

Europass-dodatek k osvědčení je dokument, který popisuje, co se absolvent naučil ve střední škole. Obsahuje mj. údaj o úrovni jeho získané kvalifikace, a to podle mezinárodní klasifikace pro vzdělávací programy ISCED a podle Evropského rámce kvalifikací (EQF).