66-53-H/01 Operátor skladování

Střední škola řemesel, Šumperk

Zaměření - nákup, příjem, uskladnění, výdeje a expedice materiálů a produktů.

Vstupní požadavky

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, platný zdravotní průkaz

Popis rekvalifikace

Absolvent oboru Operátor skladování disponuje odbornými kompetencemi v oblasti logistiky výrobních, prodejních a zásobovacích procesů. Náplň školního vzdělávacího programu umožňuje rovněž i využití cizího jazyka při komunikaci se zahraničními klienty.

Obsah vzdělávacího programu

Pracovník evidence zásob, manipulant se zbožím, závěrečná zkouška

Organizace výuky

Teorie 100 hodin, praxe 200 hodin

Rozsah vzdělávacího programu

Soubor dvou kurzů k získání úplné profesní kvalifikace

Výstup

Výuční list

Kontakty, bližší informace a přihlášky

Mgr. Horsák - +420 583 320 103
Krystková - +420 583 320 119

Přejít na detail školy