66-51-H/01 Prodavač

Střední škola řemesel, Šumperk

Zaměření - ekonomika, obchodní provoz, zbožíznalství, účetnictví, IT, propagace, administrativa prodeje.

Vstupní požadavky

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, platný zdravotní průkaz

Popis rekvalifikace

Cílem oboru vzdělání je připravit absolventa na povolání prodavač tak, aby mohl pracovat samostatně ve všech typech provozních jednotek.

Obsah vzdělávacího programu

Pokladní, skladník, prodavač, manažer prodeje, závěrečná zkouška

Organizace výuky

Teorie 150 hodin, praxe 370 hodin

Rozsah vzdělávacího programu

Soubor čtyř kurzů k získání úplné profesní kvalifikace

Výstup

Výuční list

Kontakty, bližší informace a přihlášky

Mgr. Horsák - +420 583 320 103
Krystková - +420 583 320 119

Přejít na detail školy