66-006-H Pracovník/pracovnice evidence zásob zboží a materiálu

Střední škola řemesel, Šumperk

Zaměření - nákup, příjem,  výdeje a expedice materiálů a produktů.

Vstupní požadavky

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, platný zdravotní průkaz

Popis rekvalifikace

Cílem kurzu  je připravit absolventa na ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu

Obsah vzdělávacího programu

Organizace výuky

Teorie 50 hodin, praxe 100 hodin

Rozsah vzdělávacího programu

Kurz k získání úplné profesní kvalifikace

Výstup

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Kontakty, bližší informace a přihlášky

Mgr. Horsák - +420 583 320 103
Krystková - +420 583 320 119

Přejít na detail školy