66-004-H Manažer/manažerka prodeje

Střední škola řemesel, Šumperk

Zaměření - řízení provozu

Vstupní požadavky

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, platný zdravotní průkaz

Popis rekvalifikace

Cílem kurzu  je připravit absolventa na řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů

Obsah vzdělávacího programu

Teorie 30 hodin, praxe 90 hodin

Organizace výuky

Kurz k získání úplné profesní kvalifikace

Rozsah vzdělávacího programu

Výstup

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Kontakty, bližší informace a přihlášky

Mgr. Horsák - +420 583 320 103
Krystková - +420 583 320 119

Přejít na detail školy