23-56-H/01 Obráběč kovů

Střední škola řemesel, Šumperk

Zaměření - univerzální obrábění.

Vstupní požadavky

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

Popis rekvalifikace

Absolvent získá základní vědomosti a dovednosti potřebné pro práci na soustruhu, frézce, brusce a jiných moderních obráběcích strojích. Seznámíte se s programováním, seřizováním a prací na CNC obráběcích strojích.

Obsah vzdělávacího programu

Obsluha CNC obráběcích strojů, Frézař strojů, Soustružník kovů,závěrečná zkouška

Organizace výuky

Teorie 190 hodin, praxe 370 hodin

Rozsah vzdělávacího programu

Soubor tří kurzů k získání úplné profesní kvalifikace

Výstup

Výuční list

Kontakty, bližší informace a přihlášky

Mgr. Horsák - +420 583 320 103
Krystková - +420 583 320 119

Přejít na detail školy