23-51-H/01 Strojní mechanik

Střední škola řemesel, Šumperk

Zaměření - opravy a montáž zámečnických i stavebních konstrukcí, strojů a mechanismů.

Vstupní požadavky

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

Popis rekvalifikace

Obor naučí absolventa zámečnické řemeslo, opravy a montáž zámečnických i stavebních konstrukcí, opravy, montáže a seřizování strojů a mechanismů.

Obsah vzdělávacího programu

Opravář strojů a zařízení, Montér ocelových konstrukcí, Zámečník, závěrečná zkouška

Organizace výuky

Teorie 190 hodin, praxe 370 hodin

Rozsah vzdělávacího programu

Soubor tří kurzů k získání úplné profesní kvalifikace

Výstup

Výuční list

Kontakty, bližší informace a přihlášky

Mgr. Horsák - +420 583 320 103
Krystková - +420 583 320 119

Přejít na detail školy