23-025-E Vrtač/vrtačka kovů

Střední škola řemesel, Šumperk

Zaměření - Vrtání kovů

Vstupní požadavky

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

Popis rekvalifikace

Kurz naučí absolventa volbu postupu práce a technologických podmínek obrábění na vrtačkách a vyvrtávačkách, volbu nástrojů, pomůcek a materiálů, upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na vrtačkách a vyvrtávačkách

Obsah vzdělávacího programu

Organizace výuky

Teorie 60 hodin, praxe 140 hodin

Rozsah vzdělávacího programu

Kurz k získání úplné profesní kvalifikace

Výstup

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Kontakty, bližší informace a přihlášky

Mgr. Horsák - +420 583 320 103
Krystková - +420 583 320 119

Přejít na detail školy