23-022-H Soustružník kovů

Střední škola řemesel, Šumperk

Zaměření - univerzální obrábění.

Vstupní požadavky

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

Popis rekvalifikace

Absolvent získá základní vědomosti a dovednosti potřebné pro práci na soustruhu,  brusce .

Obsah vzdělávacího programu

Organizace výuky

Teorie 50 hodin, praxe 100 hodin

Rozsah vzdělávacího programu

Kurz k získání úplné profesní kvalifikace

Výstup

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Kontakty, bližší informace a přihlášky

Mgr. Horsák - +420 583 320 103
Krystková - +420 583 320 119

Přejít na detail školy