23-006-E Kontrolor/kontrolorka strojírenských výrobků

Střední škola řemesel, Šumperk

Zaměření - technická kontrola

Vstupní požadavky

Popis rekvalifikace

Kurz naučí absolventa kontrole kompletnosti a funkčnosti strojírenských výrobků dle dokumentace

Obsah vzdělávacího programu

Organizace výuky

Teorie 40 hodin, praxe 110 hodin

Rozsah vzdělávacího programu

Kurz k získání úplné profesní kvalifikace

Výstup

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Kontakty, bližší informace a přihlášky

Mgr. Horsák - +420 583 320 103
Krystková - +420 583 320 119

Přejít na detail školy