23-004-E Montér strojů a zařízení

Střední škola řemesel, Šumperk

Zaměření - opravy a montáž strojů a zařízení

Vstupní požadavky

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

Popis rekvalifikace

Kurz naučí absolventa sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování

Obsah vzdělávacího programu

Organizace výuky

Teorie 70 hodin, praxe 180 hodin

Rozsah vzdělávacího programu

Kurz k získání úplné profesní kvalifikace

Výstup

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Kontakty, bližší informace a přihlášky

Mgr. Horsák - +420 583 320 103
Krystková - +420 583 320 119

Přejít na detail školy