23-001-H Opravář strojů a zařízení

Střední škola řemesel, Šumperk

Zaměření - opravy a montáž  stavebních konstrukcí, strojů a mechanismů.

Vstupní požadavky

Popis rekvalifikace

Kurz naučí absolventa opravy a montáž tavebních konstrukcí, opravy, montáže a seřizování strojů a mechanismů.

Obsah vzdělávacího programu

Organizace výuky

Teorie 100 hodin, praxe 200 hodin

Rozsah vzdělávacího programu

Kurz k získání úplné profesní kvalifikace

Výstup

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Kontakty, bližší informace a přihlášky

Mgr. Horsák - +420 583 320 103
Krystková - +420 583 320 119

Přejít na detail školy