37-42-M/01 Logistické a finanční služby / Sportovní management

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc

Cílem zaměření oboru je nabízet mladým sportovcům příležitost skloubit středoškolské studium s aktivní sportovní činností. Amatérské i profesionální sportovce připravíme na další uplatnění v ekonomické a finanční sféře se specializací na oblast sportovních a sportovně rekreačních služeb.

37-42-M/01 Logistické a finanční služby / Sportovní management

Základní informace

Název: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc
Sídlo: 779 00 Olomouc, U Hradiska 29
IZO: 600016986
IČ: 00845337
DIČ: CZ00845337
Zřizovatel: Olomoucký kraj

Přejít na detail školy

Popis oboru

Absolventa připravujeme pro praxi. V rámci výuky absolvuje jak praxi na reálných pracovištích, tak i práci ve fiktivní firmě. Své dovednosti a znalosti si ověří v rámci souvislé praxe v konkrétních firmách, sportovních klubech, atd.

Uplatnění absolventa

  • Vedoucí sportovních družstev i jednotlivců.
  • Manažer pro řízení velkých sportovních akcí.
  • Specialista sportu volného času.
  • Specialista sportovních programů organizovaných pro zdravotně postižené.
  • Pracovník reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport.
  • Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.
  • Snazší uplatnění v oblasti sportu a tělovýchovy.
  • Uplatnění v ekonomické sféře.
  • Připravenost pro další studium a celoživotní vzdělávání.

UPOZORNĚNÍ  - absolvent zaměření sportovní management není kvalifikovaný pro práci trenéra

Kontakty

web: www.sslch.cz

tel.: +420 585 556 111
e-mail: info@sslch.cz
datová schránka: 7y6gyke