37-42-M/01 Logistické a finanční služby

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc

Absolventi najdou uplatnění na poštách, v přepravních společnostech jako provozní pracovníci poštovního provozu a přepravy, dále jako logistici v dopravě a přepravě nebo logistici skladových operací. Mohou se uplatnit také jako pracovníci přepážky v pojišťovnách a bankách. 

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

Základní informace

Název: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc
Sídlo: 779 00 Olomouc, U Hradiska 29
IZO: 600016986
IČ: 00845337
DIČ: CZ00845337
Zřizovatel: Olomoucký kraj

Přejít na detail školy

Popis oboru

Absolvent studijního oboru

  • získá vědomosti a dovednosti v oblasti poštovních, peněžních a logistických službách
  • zvládá odbornou terminologii a konverzaci ve dvou světových jazycích
  • získá poznatky z ekonomiky, práva, psychologie, bankovnictví, pojišťovnictví, logistiky, má základní znalosti z účetnictví
  • umí pracovat s výpočetní technikou a programovým vybavením
  • umí pracovat s kancelářskou technikou, ovládá principy obchodní korespondence
  • orientuje se v domácím a světovém zeměpisu
  • umí využívat poznatky získané v psychologii při jednání s lidmi a při řešení pracovních i osobních problémových situací
  • je schopen zcela samostatně vykonávat práce na základních pracovištích peněžních a poštovních služeb, v administrativních složkách firem
  • je připraven k dalšímu studiu na vyšších typech škol

Kontakty

web: www.sslch.cz

tel.: +420 585 556 111
e-mail: info@sslch.cz
datová schránka: 7y6gyke