37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc

Absolventi se uplatní ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní infrastruktury v ČR a EU. Absolventi se uplatní zejména v pozicích samostatný technik, manažer, samostatný referent, logistik v dopravě a přepravě, zasilatel.

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Základní informace

Název: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc
Sídlo: 779 00 Olomouc, U Hradiska 29
IZO: 600016986
IČ: 00845337
DIČ: CZ00845337
Zřizovatel: Olomoucký kraj

Přejít na detail školy

Popis oboru

Absolvent studijního oboru: 

  • je schopen řešit logistické problémy v oblasti materiálových, finančních a informačních toků
  • zvládá odbornou terminologii a konverzaci ve dvou světových jazycích
  • získá poznatky z oblasti ekonomiky a práva, má základní znalosti účetnictví
  • umí pracovat s výpočetní technikou a aplikovat ji do praktické logistiky  a ekonomie
  • je schopen řešit ekonomické problémy dopravních podniků
  • zná členění materiálů, zboží a jejich vlastností
  • má znalost pojišťovnictví, celního odbavování a mezinárodního práva
  • zná dopravní geografii, vedení obchodní korespondence
  • umí využívat poznatky získané v psychologii při jednání s lidmi a při řešení pracovních i osobních problémových situací
  • je připraven k dalšímu studiu na vyšších typech škol

Kontakty

web: www.sslch.cz

tel.: +420 585 556 111
e-mail: info@sslch.cz
datová schránka: 7y6gyke