Projekt GOAL – Guidance and Orientation for Adult Learners

Centrum uznávání a celoživotního vzdělávání v Olomouckém kraji se zapojilo do realizace projektu GOAL:

Realizace projektu: 1. 2. 2015 – 31. 1. 2018 (3 roky)

Partneři projektu:

 • Belgie – koordinátor: vlámské ministerstvo školství – oddělení pro další vzdělávání + 2 poradenská centra pro dospělé (Bruggy a Ghent)
 • Česká republika: Národní ústav pro vzdělávání + 2 regionální poradenská centra (CUOK Olomouc + VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace)
 • Island: Education and Training service center + 2 poradenská centra
 • Litva: Qualifications and VET Development Centre
 • Nizozemsko: ministerstvo školství, kultury a vědy + The Reading & Writing Foundation
 • Slovinsko: ministerstvo školství, vědy a sportu + institut pro vzdělávání dospělých + institut pro odborné vzdělávání
 • Turecko: General Directorate of Life Long Learning

Projektová aktivita CUOK:

 • Vytvořit a zahájit činnost Kariérového poradenského centra.
 • Ověřit nástroje pro poskytování služeb kariérového poradenství na cílové skupině.

Projektová aktivita v ČR:

 • Rozšíření služeb Center celoživotního vzdělávání o služby kariérového poradenství
 • Vývoj a ověření nástrojů pro poskytování služeb kariérového poradenství
 • Vzdělávání kariérových poradců

Aktivity projektu obecně:

 • Vybudování  a prohlubování sítí kontaktů se strategickými partnery
 • Vývoj poradenských nástrojů
 • Rozvoj poradenských kompetencí usnadňujících poradcům komunikaci s touto cílovou skupinou
 • Vytváření strategií pro získávání a motivaci klientů
 • Zabezpečení kvality poradenských služeb

Cílová skupina projektu:

 • Dospělí
 • Nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání či osoby s nízkou kvalifikací
 • Osoby se ztíženou sociální situací (imigranti, národností menšiny, osoby po výkonu trestu, apod.)
 • Dlouhodobě nezaměstnaní

Jaké jsou důvody pro rostoucí potřeby kariérového poradenství?

 • nepředvídatelná dynamika trhu práce, jeho globalizace
 • vysoká míra nezaměstnanosti, prohlubování sociální nerovnosti
 • zvyšující se požadavky zaměstnavatelů (kvalifikační, kompetenční)
 • nejistota jedné profesní kariéry (39 % absolventů SŠ pracuje v jiném oboru do 3 let od ukončení studia)
 • vzniknou nová povolání a nové typy práce (McAfee - predikce až 50 %)
 • člověk si bude vytvářet pracovní pozici sám