Odborná stáž členů CUOK ve Španělsku

Stáž pedagogů ve Španělsku - Výměna zkušeností s odborným vzděláváním dospělých v rámci programu ERASMUS+ / Projekt mobility osob

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S ODBORNÝM VZDĚLÁVÁNÍM DOSPĚLÝCH

Registrační číslo projektu:        2015-1-CZ01-KA104-013203

Název programu:                      ERASMUS+ / Projekt mobility osob

Datum realizace projektu:        01. 06. 2015 – 31. 05. 2016

Délka projektu:                         12 měsíců

Vysílající organizace:              Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, Rooseveltova 79, Česká republika

Přijímající organizace:             Asociación de profesores Técnicos y de Enseñanza Secundaria de Automoción de Galicia, Ribadeo-Lugo, Španělsko

Cíl a obsah projektu

Ve dnech 11. – 18. 10. 2015 se zúčastnili manažeři středních a vyšších odborných škol sdružených v Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK) vzdělávací mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých s názvem " VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S ODBORNÝM VZDĚLÁVÁNÍM DOSPĚLÝCH", která se uskutečnila ve španělské Galicii. Předkladatelem projektu bylo Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje a partnerem, hostitelskou organizací, byla Asociación de profesores Técnicos y de Enseñanza Secundaria de Automoción de Galicia, ve španělském městě Ribadeo-Lugo. Hlavním cílem projektu bylo se seznámit s odborným vzděláváním dospělých ve Španělsku, s důrazem na inovativní postupy a vzdělávací metody v této oblasti. Účastníci měli možnost se během stáže seznámit s celým spektrem dalšího odborného vzdělávání, které je ve Španělsku dospělým nabízeno a prodiskutovat tuto problematiku s kompetentními představiteli škol, školících center, zaměstnavateli, ale i regionálními představiteli politiky. Znalosti načerpané během stáže přispějí ke zvyšování kvality služeb poskytovaných v rámci CUOKu i jednotlivých Místních center uznávání a celoživotního učení a pomohou zlepšit efektivitu propagace celoživotního učení jako součásti pracovního života občanů. Celý projekt byl financován z programu ERASMUS+.