Odborná stáž členů a partnerů CUOK ve firmách a školách ve Francii

Ve dnech 11. – 19. 10. 2014 se zúčastnilI manažeři středních a vyšších odborných škol sdružených v Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), zástupci Okresní hospodářské komory Olomouc, Krajského úřadu Olomouckého kraje a ředitel krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci vzdělávací mobility s názvem "FOSTERING DIALOGUE BETWEEN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION, TRAINING AND LABOR MARKET"

Název projektu:  FOSTERING DIALOGUE BETWEEN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION, TRAINING AND  LABOR MARKET

Registrační číslo projektu:     CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/134019

Název programu:                      Leonardo da Vinci / Projekty mobility

Datum realizace projektu:       01. 07. 2014 – 19. 12. 2014

Délka projektu:                         5 měsíců

Vysílající organizace:              Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, Rooseveltova  79, Česká republika

Přijímající organizace:          Chambre de Commerce et d´Industrie de région Bretagne, 1, rue du  Général Guillaudot, Rennes, Francie

Cíl a obsah projektu

Ve dnech 11. – 19. 10. 2014 se zúčastnilI manažeři středních a vyšších odborných škol sdružených v Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK), zástupci Okresní hospodářské komory Olomouc, Krajského úřadu Olomouckého kraje a ředitel krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci vzdělávací mobility s názvem "FOSTERING DIALOGUE BETWEEN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION, TRAINING AND LABOR MARKET", která se uskutečnila ve Francii, ve městě Rennes, Bretaň. Předkladatelem projektu bylo Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje a partnerem, hostitelskou organizací, byl Chambre de Commerce et d´Industrie de région Bretagne ve francouzském městě Rennes. Cílem projektu bylo se seznámit se systémem školství ve Francii, s důrazem na střední technické a odborné vzdělávání, programy nabízenými v rámci celoživotního vzdělávání a dalšími alternativami znovuvzdělávání pro absolventy, pochopit systém provázanosti a spolupráce škol se sociálními partnery ve francouzských podmínkách a roli, kterou při této spolupráci hraje hostitelská organizace (CCIRB). Celý projekt byl financován z programu Leonardu da Vinci/Mobility/VETPRO.