Další profesní vzdělávání – cesta k nové kvalifikaci

Cílem projektu bylo vytvoření 7 programů dalšího vzdělávání v modulárním uspořádání dle kvalifikačních a hodnotících standardů Národní soustavy kvalifikací

Název projektu:                                Další profesní vzdělávání – cesta k nové kvalifikaci

Registrační číslo projektu:         CZ.1.07/3.2.05/03.0001

Název operačního programu:    OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:  7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Datum realizace projektu:          1. 5. 2012 – 30. 06. 2014

Příjemce finanční podpory:        Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje se sídlem Olomouc, Rooseveltova 79, zapsané u Krajského úřadu Olomouckého kraje, IČO 75154803

Partneři projektu:

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79

Střední průmyslová škola Hranice, Studentská 1384

Střední škola technická, Přerov, Kouřilova 8

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14

Střední odborná škola Litovel, Komenského 677

Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8

Anotace projektu: