66-003-H Prodavač/prodavačka

Střední škola řemesel, Šumperk

Zaměření -  obchodní provoz, zbožíznalství, administrativa prodeje.

Vstupní požadavky

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, platný zdravotní průkaz

Popis rekvalifikace

Cílem oboru vzdělání je připravit absolventa na povolání prodavač tak, aby mohl pracovat samostatně ve všech typech provozních jednotek.

Obsah vzdělávacího programu

Organizace výuky

Teorie 60 hodin, praxe 140 hodin

Rozsah vzdělávacího programu

Kurz k získání úplné profesní kvalifikace

Výstup

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Kontakty, bližší informace a přihlášky

Mgr. Horsák - +420 583 320 103
Krystková - +420 583 320 119

Přejít na detail školy