66-001-H Pokladní

Střední škola řemesel, Šumperk

Zaměření - práce spojene s příjmem hotovosti na pokladně

Vstupní požadavky

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, platný zdravotní průkaz

Popis rekvalifikace

Cílem kurzu je připravit absolventa na povolání pokladní tak, aby mohl pracovat samostatně ve všech typech provozních jednotek.

Obsah vzdělávacího programu

Organizace výuky

Teorie 30 hodin, praxe 70 hodin

Rozsah vzdělávacího programu

Kurz k získání úplné profesní kvalifikace

Výstup

Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Kontakty, bližší informace a přihlášky

Mgr. Horsák - +420 583 320 103
Krystková - +420 583 320 119

Přejít na detail školy